додаткове меню
Знайдіть значення параметра a, при якому корінь рівняння lg(sin5πx)=16+ax належить проміжку (32; 2).

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження