додаткове меню
У прямокутній системі координат на площині дано вектори a(3;4) і b(2;2). До кожного початку речення (1–4) доберіть його закінчення (А–Д) так, щоб утворилося правильне твердження.
  • 1 – Довжина вектора a
  • 2 – Сумою векторів a і c(3; k) є нульовий вектор, якщо k
  • 3 – Вектори b і d(4; m) колінеарні, якщо m
  • 4 – Скалярний добуток векторів a і b
  • А – дорівнює 7.
  • Б – дорівнює 2.
  • В – дорівнює 4.
  • Г – дорівнює 5.
  • Д – дорівнює 4.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження