додаткове меню
Знайдіть значення виразу |y2x|, якщо 4x24xy+y2=94.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження