Основою піраміди є ромб, тупий кут якого дорівнює 120. Дві бічні грані піраміди, що містять сторони цього кута, перпендикулярні до площини основи, а дві інші бічні грані нахилені до площини основи під кутом 30. Знайдіть площу бічної поверхні піраміди (у см2), якщо її висота дорівнює 4 см.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження