додаткове меню
При якому найбільшому від’ємному значенні параметра a рівняння |x|142x=a має один корінь?

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження