Яка з наведених точок належить осі Oz прямокутної системи координат у просторі?
  • А – M(0; −3; 0)
  • Б – N(3; 0; −3)
  • В – K(−3; 0; 0)
  • Г – L(−3; 3; 0)
  • Д – F(0; 0; −3)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження