Укажіть множину всіх значень a, при яких виконується рівність |a3a2|=a3a2 .
  • А – [1; +)
  • Б – {0}[1; +)
  • В – (; 1]{0}
  • Г – [0; 1]
  • Д – (; 1][1; +)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження