додаткове меню
Функція f(x) має в точці x0 похідну f(x0)=4. Визначте значення похідної функції g(x)=2f(x)+7x3 в точці x0.
  • А – 15
  • Б – 12
  • В – 1
  • Г – 4
  • Д – 8

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження