додаткове меню
Основою прямої призми є рівнобічна трапеція . Основа трапеції дорівнює висоті трапеції і в шість разів більша за основу . Через бічне ребро призми проведено площину паралельно ребру . Знайдіть площу утвореного перерізу (у см ), якщо об’єм призми дорівнює 672 см, а її висота — 8 см.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження