Розв’яжіть нерівність (x+4)(x7)>3(x7).
  • А – (7; +)
  • Б – (1; 7)
  • В – (1; 7)(7; +)
  • Г – (1; +)
  • Д – (; 1)(7; +)

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження