додаткове меню
Функція f(x) в точці x0=5 має похідну f(5)=1. Обчисліть значення похідної функції g(x)=f(x)x в точці x0, якщо f(5)=3.
  • А – g(5)=2
  • Б – g(5)=1
  • В – g(5)=5
  • Г – g(5)=14
  • Д – g(5)=15

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження