До кожного виразу (1–4) доберіть тотожно рівний йому вираз (А–Д).
  • 1 – (a8)(a+8)
  • 2 – (a8)2
  • 3 – (a4)(a2+4a+16)
  • 4 – (a4)(a16)
  • А – a216a+64
  • Б – a264
  • В – a220a+64
  • Г – a3+64
  • Д – a364

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження