додаткове меню
Розв’яжіть рівняння (1–4). Установіть відповідність між кожним рівнянням та твердженням (А–Д), що є правильним для цього рівняння.
  • 1 – x+π=0
  • 2 – cosx=3
  • 3 – x=4
  • 4 – x1x+7=0
  • А – коренем рівняння є ірраціональне число
  • Б – коренем рівняння є число 16
  • В – рівняння не має коренів
  • Г – рівняння має два корені
  • Д – корінь рівняння належить відрізку [2; 2]

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження