Основою прямої трикутної призми ABCA1B1C1 є рівнобедрений трикутник ABC, де AB=BC=25 см, AC=30 см. Через бічне ребро AA1 призми проведено площину, перпендикулярну до ребра BC. Визначте об’єм призми (у см3), якщо площа утвореного перерізу дорівнює 72 см2.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження