При якому найменшому значенні a рівняння
x2+2x3+(142a)x34+32=6a має хоча б один корінь?

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження