додаткове меню
Укажіть лінійну функцію, графік якої паралельний вісі абсцис і проходить через точку A(2;3).
  • А – y=32x
  • Б – y=2
  • В – x=2
  • Г – x=3
  • Д – y=3

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження