Якому з наведених нижче проміжків належить корінь рівняння 5x+3=(1125)x?
  • А – (3; 2]
  • Б – (2; 1]
  • В – (1; 0]
  • Г – (0; 1]
  • Д – (1; 3]

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження