Установiть вiдповiднiсть мiж виразами (1–4) та їхнiми значеннями, якщо x=0,5 (А–Д).
  • 1 – x293+x
  • 2 – (x5)2+5(2x5)
  • 3 – x3+1x2x+1
  • 4 – 3x68xxx24x+4
  • А – 2,5
  • Б – 0,25
  • В – 0,25
  • Г – 1,5
  • Д – 2,5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження