додаткове меню
Знайдіть найменше значення a, при якому має розв'язки рівняння
12(sinx+3cosx)=65a2a2.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження