Укажіть загальний вигляд всіх первісних для функції f(x) = e3x.
  • А – F(x)=e3x+C
  • Б – F(x)=Зе3x
  • В –
  • Г – F(x)=3e3x+C
  • Д –

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження