додаткове меню
Знайдіть значення похідної функції f(x)=4cosx+5 у точці x0=π2.
  • А – 4
  • Б – 1
  • В – 1
  • Г – 4
  • Д – 5

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження