Цеглина має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 25 см, 12 см, 6,5 см. Знайдіть масу m цеглини. (Для знаходження маси цеглини скористайтеся формулою m=ρV, де V — об’єм, ρ=1,8 г/см3 — густина цегли.)
  • А – 5,31 кг
  • Б – 3,51 кг
  • В – 3,5 кг
  • Г – 3,41 кг
  • Д – 3 кг

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження