Установіть відповідність між числом (1–4) та множиною, до якої воно належить (А–Д).
  • 1 – 8
  • 2 – 23
  • 3 – 16
  • 4 – 1,7
  • А – множина парних натуральних чисел
  • Б – множина цілих чисел, що не є натуральними числами
  • В – множина раціональних чисел, що не є цілими числами
  • Г – множина ірраціональних чисел
  • Д – множина простих чисел

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження