додаткове меню
Установіть відповідність між функціями, заданими формулами (1–4), та їхніми властивостями (А–Д).
  • 1 – y=x3
  • 2 – y=cosx
  • 3 – y=tg x
  • 4 – y=log0,2x
  • А – областю визначення функції є проміжок [0; +)
  • Б – функція спадає на інтервалі (0; +)
  • В – функція зростає на інтервалі (; +)
  • Г – парна функція
  • Д – періодична функція з найменшим додатним періодом T=π

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження