додаткове меню
Знайдіть значення виразу m+4m26m+92m6m2162m4, якщо m=4,25.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження