додаткове меню
Установіть відповідність між функціями, заданими формулами (1–4), та їхніми властивостями (А–Д).
  • 1 – y=cosx
  • 2 – y=ctg x
  • 3 – y=4
  • 4 – y=(13)x
  • А – областю визначення функції є інтервал (0; +)
  • Б – областю значень функції є відрізок [1; 1]
  • В – функція спадає на інтервалі (; +)
  • Г – непарна функція
  • Д – періодична функція, що не має найменшого додатного періоду

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження