Установіть відповідність між перерізами геометричних тіл (1–4) та їхніми назвами (А–Д).
  • 1 – діагональний переріз правильної шестикутної призми
  • 2 – переріз циліндра площиною, що перетинає його твірну і перпендикулярна до неї
  • 3 – переріз конуса площиною, що проходить через його вершину та хорду основи
  • 4 – переріз сфери площиною, що проходить через дві різні точки сфери
  • А – круг
  • Б – коло
  • В – шестикутник
  • Г – прямокутник
  • Д – трикутник

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження