додаткове меню
На рисунку зображено куб АВСDA1В1С1D1. Серед поданих нижче прямих укажіть перпендикулярну до прямої А1С1.
  • А – AB
  • Б – BC
  • В – A1D
  • Г – AC
  • Д – BD

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження