Знайдіть величину (в градусах) вписаного кута α, який спирається на хорду АВ, що дорівнює радіусу заданого кола (див. рисунок).
  • А – 10°
  • Б – 15°
  • В – 20°
  • Г – 30°
  • Д – 45°

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження