Укажіть функцію, графік якої в декартовій системі координат проходить через початок координат і точку (2; 4).
  • А – у = 3x
  • Б – у = 2х2-4
  • В – у = -х3+6х
  • Г – у = х3-4
  • Д – у = х2

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження