Установіть відповідність між сформульованими задачами (1-4) та розв'язками (А-Д).
  • 1 – Скільки відсотків складає 5 від 20?
  • 2 – На скільки відсотків 30 більше за 15?
  • 3 – На скільки відсотків 15 менше за ЗО?
  • 4 – Скільки відсотків складає 12, якщо З складає 5% ?
  • А – 20%
  • Б – 25%
  • В – 10%
  • Г – 50%
  • Д – 100%

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження