Установіть відповідність між многогранниками (1-4) та їх об'ємами (А-Д).
  • 1 – Куб із ребром 4
  • 2 – Прямокутний паралелепіпед із вимірами 2, 3, 4
  • 3 – Пряма трикутна призма, висота якої 10, а основою є прямокутний трикутник з катетами 3 і 4
  • 4 – Правильний тетраедр з ребром
  • А – 9
  • Б – 10
  • В – 24
  • Г – 60
  • Д – 64

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання передбачають установлення відповідності. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть один відповідник, позначений буквою. Поставте позначки на перетині відповідних рядків (цифри) і стовбчиків (букви).

виконується завантаження