Дві прямі, відповідно паралельні сторонам паралелограма, ділять паралелограм АВСD) на чотири паралелограми — АМКТ, КМВЕ, КЕСN і DТКN (див. рисунок). Обчисліть суму периметрів утво рених паралелограмів, якщо периметр паралелограма АВСD до рівнює 24 см.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження