Із пункту А в пункт В одночасно виїхали два велосипедисти. Швидкість руху першого вело¬сипедиста на 30 км/год більше, ніж швидкість другого, і він приїздить у пункт B на 3 год раніше. Знайдіть швидкість руху (у км/год) другого велосипедиста, якщо відстань між пунктами А і В дорівнює 100 км.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження