Виберіть дві нерівності із (1-4) і вставте їх у твердження так, щоб воно було завжди правильним: «Якщо _____, то _____
1) |x|<3;
2) |х|>6;
3) х>2;
4) х<-7;
5) 0<х<4.
Номери вибраних нерівностей запишіть у тому порядку, в якому вони вставлені у твердження.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження