додаткове меню
Знайдіть найбільше значення параметра а, при якому рівняння (х2-Зх-4)(х2-а)=0 має рівно три різні корені.

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження