У чотирикутну піраміду, в основі якої лежить ромб з стороною 6 см і гострим кутом 30°, вписано кулю. Знайдіть площу S (у см2) поверхні кулі, якщо всі бічні грані піраміди нахилені до площини основи під кутом 60°. У відповіді запишіть значення .

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження