У кулю, радіус якої дорівнює 13, вписана правильна трикутна піраміда. Висота піраміди вдвічі більша за сторону основи. Знайдіть об'єм V піраміди. До відповіді запишіть число

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання потрібно розв'язати, а відповідь записати в поле. Якщо відповідь дробове число, то його потрібно записати у вигляді десяткового дробу

виконується завантаження