додаткове меню
Прочитайте уривок із роману П. Куліша «Чорна рада», визначте художні засоби творення образу героя.
Звався Божим чоловіком сліпий старець-кобзар. Темний він був на очі, а ходив без поводиря; у латаній свитині і без чобіт, а грошей носив повні кишені. Що ж він робив із тими грішми? Викупляв невільників із неволі. Іще ж до того знав він лічити усякі болісті і замовляти усякі рани. Може, він помагав своїми молитвами над недужим, а може, і своїми піснями; бо в його пісня лилася, як чари, що слухає чоловік і не наслухається. За теє-то за все поважали його ко-заки, як батька.
  • А – метафори, риторичні питання, епітети
  • Б – антитези, порівняння, тавтологія
  • В – гіперболи, пестливі слова, епітети
  • Г – алегорія, інверсія, афоризми
  • Д – оксиморон, градація, епітети

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження