додаткове меню
Прочитайте уривок з роману Панаса Мирного «Хіба ревуть воли, як ясла повні?» та вкажіть виділені художні засоби.

Поле — що безкрає море; скільки зглянеш — розіслано зелений килим, аж сміється в очах. Над ним синім шатром розіп'ялось небо — ні плямочки, ні хмариночки, чисте, прозоре — по- гляд так і тоне ... З неба, як розтоплене золото, ллється на землю блискучий світ сонця; на ланах грає сонячна хвиля; під хвилею спіє хліборобська доля...
  • А – гіпербола, епітети, порівняння, символи
  • Б – алегорія, епітети, синекдоха, градація
  • В – інверсія, тавтологія, метафора, порівняння
  • Г – персоніфікація, порівняння, епітети, зменшувально-пестливі слова
  • Д – метафора, епітети, риторичні питання, антитеза

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження