додаткове меню
Вислови з роману П. Мирного та І. Білика «Хіба ревуть воли, як ясла повні?»: жайворонкова пісня «тремтить, переливається, застигає в повітрі»; голос дівчини «розходився на всі боки», «розлягався в високім просторі», «слався по землі», «замирав оддалеки», «вливався в душу» — є прикладами
  • А – широкого використання персоніфікації у творі
  • Б – символічності мови твору
  • В – гіперболічності мови твору
  • Г – анафоричності мови твору
  • Д – синонімічного багатства мови твору

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження