Груба лайка властива людині

В одвічній боротьбі


     (1-3)У тисячоліття Хрещення Русі земля святого Володимира стоїть просто неба у великім сум'ятті. Київські гори, благословлені на славу і життя рукою апостола Андрія Первозванного, за-дивились у темну течію Дніпра, що втратив незворушену певність у своїм плині до моря.

     (4-6) Втрати в певність своєї ходи і сам народ, духовно заглушений релігійно і національно зди-чавілий, а в результаті — збайдужілий до себе самого... Йому перегороджено дорогу до великого моря вселюдської духовності.

     (7-11) XX століття уражене недугою моральної і духовної слабкості, що дрібнить його розумові сили і спотворює наукові ідеї. Кажуть, що морально-етичний розвиток людства відстає від бурхли-вого науково-технічного прогресу... Якби то так, що морально-етичний розвиток тільки відстає... Він заморожений. Мораль деградує без високих цілей. Страшна епідемія XX століття — насиль-ство, породжене втратою віри і миру в душі, виплід занепаду і відчаю.

     (12) Що таке груба лайка революційної доби?..

     (13-18) Здається, лайка виникає тоді, коли людині несила витримати, коли здають нерви і втрачається рівновага. Тоді відкривається клапан — і розлягається дикий свист. У всі часи бува-ють такі екстремальні ситуації, але найбільша стримуюча сила, нормалізуюча сила людини слабне в епоху ґвалту, коли насильство стає надовго стихією життя. Тоді воно виробляє свою мову — жор-стку, злу, передусім переступ табу, зневага святині, наруга над найсвятішим, до чого традиція за-бороняла наближуватись...

      (19-20) Чим більше людина звикає до того, що вона ніщо і її не слухають, тим голосніше й грубіше звикає вона говорити і тим більше черствої байдужості в її мові.

     (21-22) Величезна країна впадає в замкнене коло духовного і словесного блуду. Наче при будові Вавилонської вежі — слова втратили вагу і загубили значення.

     (23-33) «Він не знає Страху Божого»,— говорили в народі про людину беззаконну і зовсім не розвинену морально. Людину, в якій нема чистого дна, і чим далі кінець, тим більше мулу. Це не значить, що та людина не знала страху й послуху — часто вона дуже боялась сильніших і слухалась начальників та владу... А от Страху Божого — не було, і тоді казали: то страшна людина — без-божна. І, навпаки, були люди всевладні й незалежні навіть від короля... Вони мали власні замки й війська. Пристрасті їх заносили далеко... Перемоги п'янили... Підлеглі лестили і розпалювали спокусу... Але кожного дня вони ставали на коліна перед вівтарем і усвідомлювали, що день за-втрашній — у руці Господній. Страх Божий потроху ставив їх у русло, і нерідко вони віддавали всі завоювання та замки в офіру або, як Шевченків Чернець, нараз зрікалися всього. Страх Божий задавав міру, нагадував межі, диктував дії і застерігав перед певними діями людей навіть без-страшних.

     (34-38) Щораз частіше нині повертаємось до джерел, щоб збагнути: де ми і куди нас несе? З чого починалась і з чого нині починається людина нашої християнської цивілізації? Людина починалась з того, що утверджувала вищі цінності над своїми поточними інтересами і нахилами своєї хисткої природи, утверджувала сувору дорогу нагору до Вищих Цінностей, переступаючи минущі, сьогоденні.

     (39-41) Здається, ніколи ще історія так не демонструвала правдивості християнської етики і неспроможності її антиподів, породжених впевненістю, що нема Бога і нема моральних Законів, а тому можна хитрістю і насильством замінити світовий порядок, тисячоліттями утверджений.

     (42) Ні, таки зовсім не химера — правда, совість і ті чесноти, на яких досі тримався світ...

     (43-45) А тим часом цілі покоління у величезній масі вже встигли наполовину повірити, що це химера. Відступившись від Бога і від Істини, кожен морально уражений чоловік, проте, хоче, щоб їх зберегли особисто для нього, щоб з ним були по-божому, по совісті, чесно...

     (46-47) Весь світ нині зацікавлено стежить за експериментом століття і заглядає: що живого залишилося під тотальним пресом?

За Є. Сверстюком

549 слів
  • А – яка потрапляє в екстремальну ситуацію
  • Б – морально пригніченій
  • В – збайдужілій до свого оточення
  • Г – тій, яка не пристосувалась до умов життя

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження