Неправильно утворено форму слова у варіанті
  • А – пане Костянтине
  • Б – для всіх дослідників
  • В – восьмидесяти років
  • Г – візьмімо участь

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження