додаткове меню
Без апострофа треба писати всі слова в рядку
  • А – верб..я, кур..йозний, тьм..яний
  • Б – моркв..яний, розз..явити, цв..яшок
  • В – дзв..якнути, ін..єкція, різдв..яний
  • Г – дво..ярусний, різьб..яр, Лук..янович
  • Д – духм..яний, присв..ята, прим..ятий

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження