додаткове меню
«Завоювати і зробити своїм зрусифіковане українське місто, влити в нього свіжу селянську кров, зліквідувати антагонізм між українським містом і селом» прагне
  • А – Василь Кравчина
  • Б – Григорій Многогрішний
  • В – Іван Половець
  • Г – Мокій Мазайло
  • Д – Степан Радченко

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження