додаткове меню
Правильно поєднано іменник з числівником у рядку
  • А – обидва хлопця
  • Б – чотири поверха
  • В – три десятих метри
  • Г – два випускники
  • Д – сто два клена

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження