додаткове меню
Спрощення приголосних позначається на письмі в усіх словах рядка
  • А – пристрас..ний, щас..ливий, шіс..надцять, об’їз..ний
  • Б – захис..ник, студен..ський, корис..но, облас..ний
  • В – водоочис..ний, свис..нути, перс..ні, корис..ливий
  • Г – зліс..ний, аген..ство, особистіс..ний, перехрес..ний
  • Д – капос..ний, контрас..ний, доблес..ний, тиж..невик

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження