додаткове меню
Неправильною є відмінкова форма числівника в рядку
  • А – Р. в. трьохсот п’ятдесяти шести
  • Б – Д. в. трьомстам п’ятдесяти шести
  • В – Зн. в. триста п’ятдесят шість
  • Г – Ор. в. трьомастами п’ятдесятьма шістьма
  • Д – М. в. (на) трьохсот п’ятдесяти шести

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по п'ять варіантів відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження