М’який знак на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
  • А – перелаз..те, стежин..ці, памороз..
  • Б – уман..ський, люд..ми, пісен..ці
  • В – л..лється, поглян..те, гір..кий
  • Г – волос..кий, брун..ці, різ..блення

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження