додаткове меню
Літеру и на місці пропуску треба писати в усіх словах рядка
  • А – пр..буток, пр..крашений, пр..своїти
  • Б – пр..бічник, пр..славний, пр..леглий
  • В – пр..ховати, пр..звище, пр..гріти
  • Г – пр..подобний, пр..бій, пр..ваба

Виберіть правильний варіант

виконується завантаження

Завдання мають по чотири варіанти відповіді, серед яких лише ОДИН ПРАВИЛЬНИЙ. Виберіть правильний варіант відповіді та позначте його.

виконується завантаження